Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Αντώνιος Σιατίστης - Ὁ Μοναχὸς καὶ Φιλομόναχος Ἐπίσκοπος

«Ὁ Μοναχὸς καὶ Φιλομόναχος Ἐπίσκοπος»ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου Σιατίστης
ἔκδοσις α' 2005
ΤΚ: 503 00
τηλ: 24650-713070 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου